S Koncepcí MŠMT na reformu financování reg. školství souhlasí

a závěry Jednání ředitelek a ředitelů RgŠ odmítají:

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Kontakt

Postoj ke Koncepci reformy financování RgŠ

Své vyjádření mohou ředitelé a ředitelky RgŠ zasílat na email: